O co walczymy

W Polsce obowiązuje zasada, że prawo nie działa wstecz oraz nie zabiera się praw nabytych. Wprowadzając ustawę z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeniach Społecznych uchylono ustawę z 28 kwietnia 1983 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin, zabrano kolejarzom prawa nabyte w tym prawo do przechodzenia na emeryturę w wieku 60 lat dla mężczyzn i 55 lat dla kobiet.

Kolejarze zaskarżyli nową ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, który wyrokiem z dnia 22 czerwca 1999 roku (sygn.K5/99) orzekł, że nowa ustawa jest zgodna z Konstytucją. Pracownicy PKP w dalszym ciągu uważają, że zostali skrzywdzeni- bo nie wolno zabierać praw nabytych. Znajduje to potwierdzenie w aktualnym działaniu Ustawodawcy, który zmieniając zasady zaopatrzenia emerytalnego policjantów nie zastosował wobec tej grupy zawodowej zasady jak dla kolejarzy.

Zmianami objęto policjantów, zatrudnionych po wprowadzeniu nowej ustawy. Nowi rekruci wcieleni do służby w policji w 2013 roku nabędą prawa emerytalne na nowych zasadach tzn. po 55 roku życia i 25 latach służby. Tak więc po 14 latach od odebrania praw nabytych kolejarzom ustawodawca stosuje inną zasadę i nie odbiera praw nabytych policjantom. Działanie takie potwierdza, że kolejarze słusznie upominają się o prawa, które niesłusznie im zabrano.

Uznajemy normę, że należy modyfikować przepisy i ustawy natomiast nie ma zgody na to, aby prawo działało wstecz. Wobec kolejarzy należało wprowadzić opcję „zerowa” tzn. pracownicy przyjmowani na PKP po dniu 18 grudnia 1998 roku powinni podlegać zapisom nowej ustawy z 17 grudnia 1998 roku.

Ustawodawca wobec kolejarzy złamał art. 2 rozdziału I oraz art. 32 rozdziału II Konstytucji Rzeczpospolitej Polski.

Zamierzamy wyczerpać wszelkie możliwości odwoławcze tak, aby nowa ustawa emerytalna nie obejmowała pracowników zatrudnionych na PKP przed 01 stycznia 1999 r. Jeżeli polskie instytucje nie zmienią istniejącego stanu sprawiedliwości będziemy szukać w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu. 

 


Wniosek dotyczący „Emerytur kolejowych” u Rzecznika Praw Obywatelskich

 

 W dniu 15 października 2013r. w sekretariacie Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie został złożony wniosek pracowników PKP PLK S.A. Zakładu Linii Kolejowych   w  Szczecinie, dotyczący zmian w „emeryturach kolejowych”.

Do wniosku dołączono listy poparcia podpisane przez 373 pracowników PKP, którzy  podjęli pracę na PKP przed wejściem  w życie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku, o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Z inicjatywy pracowników Zakładu Linii Kolejowych  w Szczecinie powstała strona internetowa www.wykolejone-emerytury.pl , której głównym celem jest rozpropagowanie inicjatywy zmiany w/w ustawy. Jesteśmy też osiągalni na Facebooku i Twitterze.

Gorąco zachęcamy do składania takich wniosków do RPO przez wnioskodawców z innych Zakładów PKP  w kraju, z dołączonymi listami poparcia podpisanymi przez pracowników zatrudnionych na PKP przed wejściem w życie ustawy z 17 grudnia 1998roku.

Wniosek można napisać samemu, może go napisać także radca prawny. Na pewno we wniosku należy zaakcentować nierówne traktowanie różnych grup zawodowych  w stosunku do prawa – patrz przykład Policji, gdzie nowe przepisy emerytalne (wiek 55 lat i 25 lat stażu pracy) obejmują nowo zatrudnionych policjantów od stycznia 2013 roku.

Pół roku po złożeniu skargi do Trybunału Konstytucyjnego przez jeden z kolejowych związków zawodowych na nowe uregulowanie dotyczące emerytur zawarte w ustawie z dnia 17 grudnia  1998 roku, zapadł wyrok.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że wspomniana wyżej ustawa jest zgodna z konstytucją i że prawa nabyte można zabierać. Przez 14 lat kolejarze nie mieli nic do powiedzenia. Dopiero wprowadzona w styczniu 2013 roku ustawa o Policji dała kolejarzom do ręki niezbity argument.

W przypadku kolejarzy należało postąpić podobnie tj. przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych objąć pracowników PKP zatrudnionych po dacie wejścia w życie tej ustawy.

Jeszcze raz gorąco zachęcamy do składania wniosków do RPO. Im więcej wniosków, tym nasz głos będzie bardziej donośny.

 

Grupa inicjatywna z ZLK w Szczecinie.

Copyright 2013